Klientské centrum - on-line přihlášení

On-line přihlašování umožňuje přihlašování dětí do kroužků, na tábory i jiné akce pořádané CVČ (funguje na podobném principu jako běžný e-shop). Jakmile si vytvoříte svou registraci, můžete do adresáře přidávat nové účastníky (sám sebe nebo své děti). Na základě toho pak můžete vybírat z nabídky kroužků, táborů a akcí, kam jednotlivé účastníky chcete přihlásit.

Jestliže jste stávající účastník (resp. jeho zákonný zástupce), můžete dále pracovat se svými osobními údaji, přihlašovat se na další kroužky či tábory a mít přehled o svých platbách.

Pro práci s on-line přihlášrním si tedy nejprve musíte vytvořit registraci. V zápětí Vám přijde na mailovou adresu informace o registraci, kterou musíte potvrdit. Poté se můžete běžným způsobem přihlásit ke svému účtu a pracovat s jeho možnostmi.

První položka menu v on- line přihlašování nabízí přehled účastníků, popř. možnost přidat nového účastníka. U nich pak uvidíte přehled všech dosud provedených přihlášek a stav jejich plateb.

V dalších položkách je možné zadávat nové přihlášky na kroužky, akce nebo tábory. Přihlášku provedete výběrem z nabídky činností.

Proces přihlášky od Vás vyžaduje potvrzení či volbu některých informací (druh platby, věková kategorie účastníka, samostatný odchod, kontrolu osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů) a také povinný souhlas s podmínkami s prohlášením. Poté je takto zadaná přihláška zaevidována a je ve stavu „neschváleno“, tzn. čeká na schválení pracovníkem CVČ. Jakmile je přihláška schválena, objeví se ve formátu pro tisk. Přihlášku tedy vytiskněte, podepište a doručte k nám do CVČ.

UPOZORŇUJEME, ŽE JE NUTNÉ POUŽÍVAT POUZE JEDEN STEJNÝ E-MAILOVÝ ÚČET PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ SEBE NEBO DĚTÍ. STEJNÉ DÍTĚ NEMŮŽE BÝT PŘIHLÁŠENO U DVOU KLIENTSKÝCH ÚČTŮ!

http://cvckravare.iddm.cz/prihlaseni