Aktuality

Letní tábory 2020

Máme pro vás dobrou zprávu! Letní tábory budou!

Přihlášky, platby a zdravotní potvrzení na letní tábory odevzdejte do 12.6.2020! Po odevzdání všech potřebných dokumentů a doplacení letního tábora budeme zasílat informace k táboru (časy odjezdů, seznam věcí…).

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ MUSÍ BÝT VYSTAVENO LÉKAŘEM V ROCE 2020. 

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ Z ROKU 2019 NEJSOU PLATNÁ. 

VOLNÉ TERMÍNY LETNÍCH TÁBORŮ:

 • Letní stanový tábor Hadinka III – termín: 19. 7. – 26. 7. 2020
 • Letní chatkový tábor Setina – termín: 2. 8. – 7. 8. 2020
 • Letní tábor v budově TZ Vesmír Bolatice II. turnus – termín: 3. 8. – 7. 8. 2020

Otevření činnosti kroužků CVČ Kravaře

Vybrali jsme zájmové kroužky, u kterých jsme schopni zajistit nejvyšší ochranu zdraví a bezpečnost účastníků. Při provozu budou zajištěna všechna hygienická nařízení, která jsou na provoz zájmového vzdělávání kladena.

Podmínky účasti:

 • Do vybraných zájmových kroužků rodič /zákonný zástupce/ potvrdil účast dítěte telefonicky, emailem nebo sms zprávou do termínu 13. května 2020. Pokud jste dítě do tohoto termínu nepřihlásili, nemůže dítě do kroužku přijít. Z organizačních důvodů nelze dítě nahlásit po termínu!
 • Před nástupem do zájmového kroužku je nutné dodat Čestné prohlášení, které najdete na našich webových stránkách nebo facebooku. V případě, že si formulář nemáte možnost vytisknout, bude k dispozici u vstupu do CVČ. Čestné prohlášení odevzdáte na první schůzce kroužku. Upozorňujeme, že bez Čestného prohlášení nebude dítě do kroužku přijato.
 • Maximální počet dětí v zájmovém kroužku je stanoven na 15. Vstup do budovy centra je umožněn pouze účastníkům zájmového vzdělávání, nikoli rodičům.
 • Účastníci zájmového vzdělávání, kteří potvrdí účast v kroužku, musí nosit do kroužku ROUŠKU nebo jinou ochranu nosu a úst, SÁČEK na roušku a PŘEZŮVKY.
 • Provoz MŠ z Kravař bude zahájen od 25. 5. 2020, proto kroužky pro MŠ začínají od tohoto data.
 • Prosíme, aby děti chodily do kroužku maximálně 5 minut před jeho zahájením.
 • Z důvodu ochrany zdraví nebude zajištěno vyzvedávání dětí ze ŠD.

 Seznam otevřených zájmových kroužků s termíny, místy a časy konání:


Provoz CVČ Kravaře

 • PONDĚLÍ     7:30 – 17:00
 • ÚTERÝ         7:30 – 17:00
 • STŘEDA      7:30 – 18:00
 • ČTVRTEK    7:30 – 18:00
 • PÁTEK         8:00 – 12:00

S ohledem na současnou situaci vás žádáme o minimální osobní návštěvu. Upřednostňujeme vyřízení telefonicky nebo přes e-maily. 


www.mitkamjit.cz – stránka plná zábavných aktivit!

Aktivity, nápady, návody, cvičební lekce od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření.

https://mitkamjit.cz/


Hledáme externí pracovníky s pedagogickým vzděláním 

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro zájmové kroužky. Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) !