Nabídka programů pro děti

Nabízíme základním školám, mateřským školám, sdružením a klubům rodičů, firmám, zájmovým organizacím a ostatním zájemcům tyto programy pro děti:

 • Maškarní karnevaly
 • Mikulášské nadílky
 • Halloween
 • Rej čarodějnic
 • Den dětí
 • Sportovní olympiády
 • Zábavná odpoledne
 • Zahradní slavnosti
 • Vystoupení zájmových kroužků
 • Výtvarné a keramické dílny
 • Možnost zajištění zájmových kroužků
 • Víkendové pobyty
 • Prázdninové pobyty
 • Malování na obličej
 • Pronájem učeben
 • Pronájem stanové základny na Hadince u Vítkova
 • Výchovně vzdělávací program pro děti mateřských škol a děti 1.-2. třídy základních škol
Další, např. různé tématické akce, dle poptávky a domluvy.