Hygienická opatření

Hygienická opatření proti šíření Covid-19

Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme rodiče /zákonné zástupce/ o zodpovědný přístup k účasti vašich dětí, i vás samotných, na všech akcích (kroužky, kurzy, akce pro veřejnost…) pořádaných Centerm volného času Kravaře.
 
Informace pro žáky a rodiče /zákonné zástupce/
 
I. Omezení vstupu cizích osob do všech prostor CVČ Kravaře. Vstup mají povolen:
 1. zaměstnanci CVČ
 2. členové zájmových útvarů, účastníci kurzů a akcí CVČ Kravaře splňující podmínky ke vstupu
 3. kontrolní orgány
 4. dodavatelé služeb zajišťující provoz CVČ Kravaře
 5. zákonní zástupci
Žádáme rodiče /zákonné zástupce/, aby do CVČ Kravaře vstupovali výjimečně (vyřízení přihlášek, plateb, atd.) nebo při nutnosti převléknutí dětí do zájmového kroužku.
 
II. Provozní pokyny
 • dodržování bezpečných vzdáleností mezi osobami
 • vstup povolen pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének 
III. Osobní hygiena
 • mytí a dezinfekce rukou
 • vybavení WC tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírové ručníky
 • vybavení tříd tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírovými ručníky
 • dezinfekční prostředek na ruce při vstupu do CVČ Kravaře
 IV. Úklid
 • průběžné a opakované provádění dezinfekce prostorů CVČ Kravaře – hygienická zařízení, společné prostory školy, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky
 • dezinfekce podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech
 • průběžné větrání místností
 • pro dezinfekci (ruce, plochy, podlahy) jsou používány prostředky s důrazem na protivirový účinek
V. Postup CVČ Kravaře v případě podezření na infekční onemocnění
 • změření teploty u daného žáka
 • v případě opakovaného naměření teploty vyšší než 37 ºC bude žák umístěn v izolační místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka
 • další postup bude projednán v závislosti na konkrétním případu s lékařem a případně s hygienickou stanicí
Opatření platí do odvolání a vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 
Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID- 19 ve školách a školských zařízeních nastat, najdete také na webových stránkách MŠMT zde