PODMÍNKY KONÁNÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

PODMÍNKY KONÁNÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

PODMÍNKY KONÁNÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

20.09.2021

Vážení rodiče, milí klienti, 
MŠMT vydalo dne 17. 8. 2021 soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování manuál (MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní.pdf

Zájmové kroužky budou probíhat bez dokládání testů. Případné změny vám budou sděleny před zahájením jednotlivých kroužků.

Vyjímkou je kroužek Mermaiding. Všichni členové musí být před každou lekcí testováni buď PCR nebo antigenním testem (případně mohou doložit potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 nebo potvrzení o absolvování očkování). Testovat se můžete přímo v testovacím centru před aquaparkem Kravaře, je třeba kvůli testování přijít o půl hodiny dříve. S sebou průkazku pojištěnce a pokud s dítětem není přítomen jeho zákonný zástupce, tak potvrzení o tom, že se dítě může nechat testovat. Testy jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou (PCR 2x za měsíc, antigenní test 4x za měsíc).   

 

Zpět