Přihlášky

Zájmové útvary – kroužky, kurzy 2017/2018


Akce pro školní rok 2017/2018


Letní tábory – stanové tábory, v chatkách, v budově mimo Kravaře

UPOZORNĚNÍ! POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI – LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ NA TÁBOR vydané od 2. 11. 2017 je platné po dobu 2 let od vydání posudku! 
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je třeba odevzdat spolu s přihláškou, případně jej dodat co nejdříve. Pokud se dítě zúčastní více táborů CVČ, stačí pouze jeden posudek.

Příměstské tábory – v Kravařích (Příměstské tábory nebo Florbalový tábor)