Náplň kroužků

Angličtina hrou pro děti – MŠ, ZŠ

 • angličtina formou her
 • zdokonalení konverzace
 • nauka anglických písní a básniček
 • rozšíření slovní zásoby

Angličtina dospělí a mládež

 • pro mládež a dospělé
 • gramatika jednodušší formou
 • důraz na konverzaci
 • nauka ve skupinách od začátečníků až po pokročilé
 • nauka podle učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy – TIME TO TALK

Bojová umění

 • pro začátečníky i pokročilé
 • základy bojových umění – judo, karate, takewondo
 • propracování technik jednotlivých pohybů při bojových uměních
 • praktické cviky
 • sebeobrana
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností
 • relaxační a motivační hry a soutěže

Flétnička MŠ, ZŠ

 • hra na flétnu zábavnou formou
 • nauka správného dýchání, vhodné také pro alergiky a astmatiky
 • hraní sólové i ve skupinkách, nauka hry s doprovodem jiných nástrojů
 • nauka not, hra s orffovými nástroji, hudební hry, rytmus
 • nácvik na vystoupení pro veřejnost

Florbal – benjamínci, mladší, starší

 • oblíbená kolektivní hra
 • nauka techniky hry
 • nácvik herních činností
 • vzájemné turnaje v družstvech

Florbal výběr – pokročilí

 • výběr z členů florbal mladší a starší
 • zdokonalování techniky hry
 • nácvik herních činností
 • vzájemné turnaje v družstvech
 • účast v ligové soutěži

Gymnastika

 • základní prvky sportovní gymnastiky
 • protahování těla, získání správného držení těla
 • cvičení na nářadí, skládání cviků do gymnastických sestav

Gymnasticko – taneční kroužek

 • spojení hudby a pohybu 
 • základy sportovní gymnastiky, protahování, posilování, zpevňování
 • cvičení na nářadích
 • zábavné pohybové hry, taneční hry
 • taneční sestavy a rozcvičky

Hokejový kroužek

 • kroužek je vhodný pouze pro pokročilé bruslaře
 • nauka základních prvků a taktiky
 • nauka pravidel hry
 • nájezdy a střelba na branku
 • vzájemné turnaje

Horolezecký kroužek

 • nauka jištění, uzlování
 • výuka probíhá na horolezecké stěně
 • zdokonalování fyzické zdatnosti

Hra na keyboard – začátečníci, pokročilí

 • nauka not, rytmizace s orffovými nástroji
 • seznámení s nástrojem
 • postupná hra pravou i levou rukou
 • hra s automatickým doprovodem
 • sólové i skupinové výstupy

Hra na kytaru – začátečníci, pokročilí

 • nauka základních i složitějších akordů
 • nauka rytmu, hra jednotlivců i v kolektivu
 • hra písní a skladeb nejen k táborákům
 • doprovod dalších hudebních nástrojů
 • nácvik na vystoupení pro veřejnost

Keramický kroužek

 • výroba jednoduchých i složitějších výrobků
 • nauka různých technik
 • konečné úpravy výrobku, glazování
 • rozvoj fantazie a tvořivosti

Keramický kurz – 10 lekcí

 • 10 tématicky zaměřených lekcí – podzim, vánoce, velikonoce, jaro
 • výroba jednoduchých i složitějších výrobků 
 • konečné úpravy výrobku, glazování
 • rozvoj fantazie a tvořivosti

Keramika pro dospělé

 • pro dospělé zájemce
 • práce s hlínou, výroba složitějších keramických výrobků

Letecký modelář – volně létající modely

 • nauka základních modelářských technik
 • rozvoj jemné motoriky
 • technologie stavby modelů
 • účast v soutěžích

Mažoretky

 • vhodné pro začátečníky i pokročilé
 • pohybová a taneční průprava
 • pochodové prvky a práce s hůlkou
 • nácvik sestav, příprava na soutěže a vystoupení

Myslivecko – turistický kroužek

 • poznávání zajímavostí v okolí Kravař
 • poznávání zvěře žijící na území města Kravaře
 • motivační vycházky do přírody
 • výroba krmelců a krmítek pro zvířata
 • základy myslivecké péče o zvěř

Povídání, to je hraní!

 • podpora správného vývoje řeči, dechová cvičení, cvičení motoriky mluvidel
 • rozšiřování slovní zásoby, rozvoj schopnosti vyjadřování a plynulého vyprávění
 • pomocná cvičení, učení se naslouchání a porozumění řeči
 • vnímání rytmu, slabikování, cvičení zrakového vnímání, pozornosti a paměti

Rybáři – pokročilí

 • prohlubování teoretických znalostí
 • zdokonalení v praktickém rybolovu
 • nauka chytání na přívlač
 • účast na soutěžích
 • rybářské zájezdy

Rybáři začátečníci

 • nauka základních teoretických znalostí
 • nauka praktických dovedností při chytání ryb
 • nauka rybářských zásad a rybářského řádu
 • rybářské zkoušky, získání krajské povolenky k chytání ryb
 • účast na rybářských soutěžích, rybářské zájezdy

Sportovky

 • kroužek pro ty, kteří mají rádi pohyb
 • pohybové hry, míčové hry, soutěže
 • kolektivní hry
 • pobyt v tělocvičně i venku

Stolní tenis – začátečníci, pokročilí

 • osvojení pravidel hry
 • nauka správných úderů
 • nácvik obrané a útočné hry
 • upevňování soutěžního ducha
 • turnaje a soutěže

Škola bruslení

 • nauka správné techniky jízdy
 • zdokonalování v jízdě vpřed, vzad i s přešlapováním
 • rovnovážné cviky

Školička pro předškoláky

 • pro děti předškolního věku
 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvoj soustředění při různých činnostech
 • rozvoj fantazie a tvořivosti dětí
 • pohybová průprava
 • výtvarná činnost 

Taneční skupina Fresh!

 • naslouchání hudby, taneční průprava
 • propojení hudby s pohybem
 • nauka základních i složitějších tanečních kroků stylu HIP HOP aj.
 • rozvoj vlastní fantazie
 • nácvik propracovaných tanečních sestav na vystoupení 

Taneční skupina Street Dance

 • nauka základních i složitějších kroků různých typů moderního tance
 • rozvoj pohybové improvizace
 • nácvik jednoduchých sestav
 • vystoupení na veřejnosti

Taneční přípravka Let´s Dance Kouty

 • nauka základních i složitějších kroků různých typů moderního tance
 • rozvoj pohybové improvizace
 • nácvik jednoduchých sestav
 • vystoupení na veřejnosti

Taneční přípravka Street dance

 • nauka základních i složitějších kroků různých typů moderního tance
 • rozvoj pohybové improvizace
 • nácvik jednoduchých sestav
 • vystoupení na veřejnosti

Tvořivá dílna

 • děti si užijí i legraci a naučí se spoustu nových výtvarných technik
 • práce s různými druhy materiálů
 • výrobky z přírodnin
 • malování na různé povrchy – papír, keramika, hedvábí …
 • netradiční techniky

Výtvarné kroužky 

 • kroužek nejen o malování
 • děti si užijí i legraci a naučí se spoustu nových výtvarných technik
 • práce s různými druhy materiálů
 • výrobky z přírodnin
 • malování na různé povrchy – papír, keramika, hedvábí …
 • netradiční techniky

 Výtvarný kroužek Šikulové 

 • kroužek nejen o malování
 • děti si užijí i legraci a naučí se spoustu nových výtvarných technik
 • práce s různými druhy materiálů
 • výrobky z přírodnin
 • malování na různé povrchy – papír, keramika, hedvábí …
 • netradiční techniky